photo_5846219753314695160_y
6

Associació creada l’any 2012 per a realitzar events, difondre i fomentar l’activitat de Geocàtxing a Catalunya.